Bild på Rainer Maria Rilke

Resa med Rilke

Att följa diktaren Rainer Maria Rilke i spåren genom Paris, på Capri och i Skåne har varit författarens ambition i denna bok, liksom att försöka förstå hur diktarens komplicerade och ovanligt starka personlighet påverkat hans livsverk.

Rilke var en av modernismens stora poeter, en rastlös själ som inte fann något hem någonstans, en kosmopolit och europé som kände sig hemma överallt och ingenstans. I själens landskap var han kanske mest hemmastadd och resorna genom detta landskap har satt avtryck i hans diktning.

Rilke var, likt Orfeus, en förmedlare mellan den synliga världen och dödsriket, han rörde sig som en lindansare mellan dessa två världar. Han satte ord på bilder som han såg för sitt inre öga, starkt symboliska. Att försöka bli varse hur dessa bilder har uppstått i hans inre har för författaren till denna bok varit en utmaning och givit en ny dimension till Rilkes verk, av vilka Sonetterna till Orfeus och de mäktiga Duinoelegierna räknas till de främsta.

Boken innehåller också dikter av Rainer Maria Rilke, tolkade av docenten Martin Tegen och Mirjam Tapper.


Provläs ett kapitel:  Rilke i Sverige (pdf)