Bokomslag: Den blonda besten hos Nietzsche - Lou Salomé

Den blonda besten hos Nietzsche - Lou Salomé

Lou Salomé har förknippats med namn som Friedrich Nietzsche, Rainer Maria Rilke och Sigmund Freud. Att hon givit Nietzsche en korg och varit Rilkes musa och älskarinna är känt, men att hon också lämnat värdefulla bidrag till psykoanalysen och ägnat sig åt ett eget mångsidigt och omfattande författarskap har skymts bort.

I Sverige hade Lou Salomé en nära vänskap med Ellen Key och Poul Bjerre. Den sistnämnde förde henne i kontakt med Freud och psykoanalysen. Lou Salomé levde ett spännande konstnärsliv med talrika resor till de stora kulturella metropolerna i Europa där hon stiftade bekantskap med tidens betydande kulturpersonligheter inom den kulturströmning som kom att kallas modernismen.

Hur hamnade den omtalade piskan i Nietzsches hand i verket "Also sprach Zarathustra"? Hade Lou Salomé rentav en roll i den berömda boken? Mirjam Tapper söker ge svaret på dessa frågor. Boken innehåller också ett kort förord av Birgitta Holm, professor i litteraturvetenskap.