Bokomslag: Fibromyalgi

Fibromyalgi

Fibromyalgi är ett syndrom som orsakar svåra plågor och begränsningar i livsföringen för dem som drabbas. Det är också en sjukdom som ökar för varje år.

Omfattande forskning bedrivs och har bedrivits över hela världen för att finna orsakerna till sjukdomen. Man har dock hitills inte funnit något riktigt bra botemedel även om vissa viktiga landvinningar gjorts.

Inte alla läkare tror på diagnosen, som brukar ställas av reumatologläkare, trots att syndromet finns infört i WHO:s register över sjukdomar och även hos Socialstyrelsen med klassifikationsnummer M79.7.

Patienterna betraktas ibland som besvärliga simulanter och denna inställning hos vissa distriktsläkare ökar ytterligare plågan för de sjuka.

Denna bok – som delvis bygger på tysk forskning – beskriver syndromet och föreslår olika vägar till självhjälp som kan underlätta tillståndet och bidra till att man lättare kan hantera sin sjukdom.

Fördjupningsuppgifter lämpliga för självhjälpsgrupper och enskilt arbete ingår i boken.

Föreliggande bok är den andra reviderade och utökade upplagan av en bok med samma titel som utkom 2005.


Provläs ett kapitel:  Lisas historia – ett typfall (pdf)