Bokomslag: Fyll på din energi

Fyll på din energi -

Färg och form för fibromyalgiker

Denna bok är en uppföljning av boken "Fibromyalgi - kronisk värk och trötthet" som utkom första gången 2005. Den var en självhjälpsbok och rekommenderade metoder för att komma tillrätta med det utbredda och plågsamma fibromyalgisyndromet.

I den boken berördes en del av de idéer som föreliggande bok bygger på. Nämligen att färg och form i våra miljöer påverkar oss, och kanske mer än vi vanligtvis tror. Färger sänder på olika våglängder och innehåller energi. En energi som vi kan ta till oss och göra bruk av. Då bristen på energi och en massiv trötthet är ett av symptomen i fibromyalgi, kan större medvetenhet om hur färger och former påverkar oss bidra till att vi får verktyg i vår hand för att fylla på energin och kraften i vardagen.

För att göra bruk av färgers och formers energi krävs kunskaper. I denna bok får läsaren hjälp att upprätta sitt eget färgkort och att arrangera om föremålen i sina hem med hjälp av den urgamla läran om Feng shui. Man får också handfasta råd om hur man kan tillämpa kunskapen om färgers verkan för att uppnå inre balans och harmoni.

Boken innehåller också rekommendationer om mat och dryck som bygger på de rätta färgerna för fibromyalgiker. Boken kan även användas av dem som lider av andra värksjukdomar eller av hälsomedvetna människor överhuvudtaget.