Bokomslag: Franz Liszt

Franz Liszt - Människan och symfoniske diktaren

Legenden Franz Liszt var en pionjär för den rörelse inom musiken som kom att kallas romantiken. Född i Ungern 1811 under inflytande av den stora kometen blev han en klart lysande stjärna på pianisternas himmel. Hans enorma begåvning för instrumentet förde honom ut på vidsträckta turneér under en kort, intensiv period i hans ungdom.

Liszt slog sig därefter ned i Goethe- och Schillerstaden Weimar, där han bildade den nytyska skolan tillsammans med konstnärer av alla dicipliner. Det var också här han lanserade vännen Richard Wagners operor. Hans relation till Wagner har fått ett fylligt kapitel i boken. Kapitlet bygger på brevväxling mellan de båda konstnärerna.

Under tiden i Weimar komponerade han sina symfoniska dikter som skulle bli nyskapande bidrag till musikhistorien. Där levde han tillsammans med furstinnan Carolyne von Sayn-Wittgenstein, som hade en viktig roll i hans liv och konst.

Liszt var en kämpande ande, han mötte mycket motstånd, men fick också motta många bevis på människors kärlek och uppskattning.

Mitjam Tapper har följt hans spår i Rom, Paris, Weimar och Budapest och Martin Tegen har analyserat Liszts tolv symfoniska dikter och översatt de poem som ligger till grund för dem.