Bokomslag: Ellen key och Urban von Feilitzen

Ellen key och Urban von Feilitzen

Att Ellen Key hade ett kärleksförhållande med löjtnanten och litteraturkritikern Urban von Feilitzen har länge varit känt. Detta förhållande uprätthölls till största delen via ett gigantiskt brevutbyte dem emellan.

Då Ellen Key inte ville att detta förhållande skulle bli allmänt känt, brände hon de flesta av de brev som rör kärleksförhållandet. Endast ett fåtal blev kvar och återfinns nu i Kungliga biblioteket i Stockholm.

Mirjam Tapper har tagit fram och transkriberat dessa och med hjälp av breven försökt rekonstruera kärlekshistorien.

Brevtexten återges i denna bok tillsammans med analys av Ellen Keys syn på kärleken i allmänhet och vilka personer som har påverkat henne i denna fråga.