Bokomslag: Axel Munthe och Ellen Key

Axel Munthe och Ellen Key

Axel Munthe och Ellen Key hörde vid tiden strax efter förra sekelskiftet till Europas mest kända personer.

De tillbringade båda sin barndom i Småland, men kom att utvecklas till kosmopoliter och leva ett liv i kungars, furstars och kända kulturpesonligheters omedelbara närhet.

I denna bok berättas den fantastiska historien om apotekarsonen från Oskarshamn, som blev livläkare åt drottning Victoria, som byggde sitt hem San Michele på Capri och skrev en bok som lockade besökare från hela världen att besöka det.

Parallellt med denna historia löper berättelsen om herrgårdsflickan, pedagogen och författarinnan Ellen Key, vars föreläsningar ute i Europa orsakade rena folkvandringar. Även hon byggde sedemera vid Alvastra klosterruin i Ombergstrakten sitt berömda och välbesökta hem Strand.

Båda personligheterna var mycket fascinerande, mångfasetterade och väckte både avsky och beundran där de gick fram. De hyllade orginaliteten och vägrade att inordna sig i den breda strömfåran. Det är detta och deras fantastiska liv som har gjort att intresset för dem tycks öka ju mer man läser om dem.